Image
Tầm nhìn, sứ mệnh

 Không ngừng phấn đấu để trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực của mình.

 Sự phát triển của doanh nghiệp luôn đi kèm với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

Giá trị

 Chất lượng: Phương châm của chúng tôi là: “chất lượng hơn mong đợi”.

 Sản phẩm: không ngừng nâng cao giá trị trí tuệ, tính sáng tạo trong sản phẩm, giá cả cạnh tranh, đảm bảo tiến độ giao hàng và dịch vụ sau bán hàng.

 Nguồn nhân lực – nguồn lực quan trọng nhất của công ty. Thu hút những nhân tài, đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ phát triển là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quản lý nhân sự.

 Lợi nhuận: lợi nhuận của doanh nghiệp gắn liền với lợi nhuận của tất cả nhân viên.

Nguyên tắc

 Với khách hàng: luôn nỗ lực để khách hàng hài lòng. Làm hài lòng khách hàng là nhiệm vụ quan trọng nhất.

 Với đối tác: hợp tác để cùng phát triển.

 Với xã hội: phát triển ổn định, lợi nhuận kinh tế gắn với các lợi ích xã hội.

 Đạo đức kinh doanh: trung thực, liêm khiết.

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Fomeco luôn đặt mục tiêu là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực gia công cơ khí của Việt Nam, luôn là bạn đồng hành tin cậy góp phần vào sự thành công và phát triển của khách hàng trong và ngoài nước.